Amsterdam byl jako každý rok mezi 16.-19. červencem epicentrem iGamingového průmyslu. Do města se totiž sjela největší jména tohoto odvětví na každoroční akci IGB LIVE. Společnost Affilmaster, kromě dalších klíčových hráčů, byla svědkem zásadních rozhovorů týkající se budoucnosti iGamingu v Nizozemsku, dynamických změn na Curaçao licenčním poli a vzestupu ženského sportu.

Budoucnost IGamingu v Nizozemsku

Nedávný zákaz reklamy v Nizozemsku týkající se iGamingovém průmyslu vyvolal otázky o budoucnosti tohoto odvětví. Mnoho vedoucích představitelů se těmito obavami zabývalo a navrhlo alternativní strategie, jak prosperovat navzdory plošnému zákazu reklamy. Social media marketing, PPC, Affiliate marketing a tvorba obsahu by se mohly v této oblasti v budoucnu přetvořit k nepoznání, aby splnily nové striktní normy.

Změny ohledně Curaçao licence

Rychle se vyvíjející regulační prostředí na Curaçao bylo dalším ústředním bodem konference IGB LIVE. S tím, jak místní vláda zpřísňuje svou kontrolu, čelí společnosti výzvě přizpůsobit se novým regulačním opatřením. Firmy jako Affilmaster si tyto změny vykládají nikoli jako překážky, ale jako příležitosti k budování důvěry a podpoře spokojenosti zákazníků prostřednictvím transparentnosti a dodržování předpisů.

Rostoucí vliv dámských sportů

Vzhledem k rostoucímu významu ženských sportů celosvětově se do popředí zájmu dostal také vzestup ženských sportů pro v herním průmyslu. Mnoho velkých hráčů v oboru nedokážou v současnosti uspokojit tuto rostoucí demografickou skupinu a zdůraznilo potenciál pro rozšíření trhu a nová inovativní herní řešení. Důraz byl kladen také na důležitost inkluzivního zastoupení, které se zasazuje o rovné postavení ženských sportů na iGaming platformách.

Naše přítomnost

Přestože jádrem akce bylo navazování kontaktů, diskuze s přednášejícími a návštevníky veletrhu byly také velice plodné. Affilmaster spolu s dalšími účastníky využil příležitosti k navázání nových partnerství a upevnění stávajících vztahů.

Závěrem lze říci, že konference IGB LIVE Amsterdam 2023 se ukázala být přehlídkou nových nápadů, pomohla specifikací nových překážek v odvětví a přidala důležité kontakty do rozrůstající se sítě Affilmaster…